21 iunie 2021

SOLSTIȚIU

mesaje ascunse în adâncuri de mări

nepătrunse plâng în tăcere chemând

le aud numai cei ce trăiesc

în piesa piesei lui Hamlet

și cărora le spuneau cu toții nebuni


ei sunt puțini și de două ori mai treji

decât toți cei care fără să știe

trăiesc dormind

plictiseala aceluiași vis programat

călătorind la-ntâmplare

în hipnoze ascunse și totuși ei

dintr-un necunoscut punct de vedere

hipersensibili - cărora le spuneau cu toții nebuni -

observă și simt altceva

ceva ce n-a fost încă înfăptuit

în nesfârșita ploaie de gesturi

extravagante șocante hipnotizante

virtuale din plictiseală și din ce în ce mai des


obosiseră până la natura a doua

a oboselii se obișnuiseră

evadând imposibil porniră

căutând comoara cea rară

a gestului niciodată de nimeni

făcut și nicicând

în locul fără poveste

atât de tăcut lipsit de trecut

gestul acela ne-amintit

în vreun mit

descoperit în grădina

care știa că este grădină

dăruind magice fantastice flori

care toate știau că doar sunt

(și lor le spuneau cu toții nebuni)

așteptau căutau a gestului

ivire simțire trăire

în timpul în care știau că nu e nevoie

de zădărnicia tuturor pașilor

rătăciți hoinărind și pierduți

pe aleea celor mai bune intenții

nici de oferta gratuită a unui posibil

romantism digital tehnologic

atât de la modă în ultimul timp


plutea nevăzută prin cosmos

o insulă sferică spre care un zeu îi chema

să-i născocească gesticulând

un alt nume de rostit imposibil

și nici de venerat sau de scris

numele gestului niciodată

de nimeni făcut și nicicând

zeul nu locuise vreodată-n silabe

uitat rămăsese crucificat pe o voce

pe care doar ei

- cărora le spuneau cu toții nebuni -

știau s-o audă cântând căutând

singurul gest niciodată de nimeni

făcut și nicicând

                                   20.6.2021