LIGHT IS FREE

LIGHT IS FREE

16 martie 2014

LUMINĂ DE STELE - LUCE DI STELLE

O, cum fiecare steaua și-a trădat-o,
Ascuns după perdeaua de cuvinte,
Cum fiecare și-a uitat,
Sub piramida cu sinapse,
Un chip al său pentru un nume,
În lumi diferite și țări de fantome,
În vise de mărire și glorie,
Atât de bine camuflând știința
Încât i se pare că știe.
Iar steaua fiecăruia, anume,
În nopțile fără scăpare,
Blând luminează depărtări.
O, regăsire-a-ngemănărilor astrale,
Când, grele, cortinele cad,
Ascunzând adevăruri,
Când viețile își adună, o dată,
În punctul lor, lumina de o clipă.
E prea târziu, e prea târziu,
Când numele îi doare,
Sub steaua nejudecătoare,
Să spună, tăcând, că știau.
În ceruri, atunci, strălucesc
Nesfârșitele raze de stea,

Nu de nume.  

   LUCE DI STELLE
O, come ognuno la sua stella ha tradita,
Nascosto dopo la tenda delle parole,
Come ciascuno ha dimenticato,
Sotto la piramide di sinapsi,
Un volto suo per un nome,
Nei diversi mondi e paesi di fantasme,
Nei sogni di grandezza e di gloria,
Cosi bene nascondendo la scienza
Che a lui sembra di sapere.
E la stella di ciascuno, apposta,
Nelle notti senza scampo,
Gentilmente illumina lontananze.
O, il ritrovare delle gemellanze astrali,
Quando, pesanti, le tende cadono,
Nascondendo le verita,
Quando le vite raccolgono, una volta,
Nel loro punto, la luce di un istante.
E troppo tardi, e troppo tardi,
Quando il nome duole
Sotto la stella non-giudiziaria,
A dire, tacendo, che sapevano.
Nei cieli allora brillano
Gl’infiniti raggi di stella,
Non di nome.          
             Traducere de Silvia G.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu